Zanimljive igre za dečije rođendane

Zanimljive igre za dečije rođendane

Mrtvi mravi

Deca treba da stanu u krug i kada osoba koja vodi igru kaže jedan broj od 0 do 4, u tom trenutku deca treba da ostave toliko delova tela na podu. Na primer ukoliko je zadat broj tri, na podu treba da se nađu dva stopala i jedna ruka ili dve ruke i jedno stopalo. Međutim, kada se zada broj 0, tada svi treba da legnu na pod i dignu sve udove u vazduh, kao mrtvi mravi, pritom trudeći se da budu što mirniji.

Zmajev rep

Svaki gost treba da stavi jednu čarapu tako da visi sa njegove zadnje strane, poput repa. Cilj ove igre je da se prikupi što više tuđih repova i da se sačuva svoj što duže. Ova dečija igra je brza, bučna i zahteva dosta prostora.

Kineski štapići

Tanjir treba napuniti sa desetak komada raznovrsnih slatkiša. Pored ovog tanjira treba smestiti još jedan prazan tanjir u koji slatkiši treba da se prebace iz prvog koristeći samo drvene štapiće. Naravno svaki slatkiš koji padne na sto takođe treba da se podigne štapićem. Pobednik je ono dete koje prvo prebaci sve slatkiše.

Muzičke stolice

Stara dečija igra za vežbanje refleksa i s

nalažljivosti. U krug se poređaju stolice sedištem okrenutim spolja. Broj stolica treba da bude za jednu manje od broja dece. Kada se pusti muzika, deca treba da idu u krug oko stolica i kada muzika stane treba da odmah sednu na prvu slobodnu stolicu. Učesnik koji je ostao bez stolice ispada iz igre. Za sledeći krug se broj stolica smanjuje za jednu i tako redom dok ne ostane jedna stolica i dva učesnika u igri.

 

Sve igre treba izvoditi uz nadzor odraslih osoba.